Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätt

Ett skadeståndsanspråk eller skadeståndsskyldighet kan uppkomma av en mängd orsaker.

Det kan vara genom avtalsbrott, försumlighet eller lagbrott. Våra jurister biträder regelbundet privatpersoner och företag genom domstolsprocess och förhandlingar. Rätten till skadestånd återfinns i ett flertal lagar och därför kan vi erbjuda rådgivning för skador som uppkommer med anledning av:

  • Avtalsbrott
  • Produktskada
  • Fel i tjänst/produkt
  • Fel i fastighet
  • Kroppsliga skador (ex misshandel)
  • Kränkningar
  • Övriga förmögenhetsskador

Vill du hjälp?

kontakt@derjuridik.se
·  Mån – Fre 09:00-17:00

Medarbetare