Har du en tvist?

Våra affärsjurister har bred erfarenhet av att driva tvister inom olika områden.

Vi kan bistå dig vid tvister som rör:

  • Affärsjuridik
  • Bolagsrätt
  • Fastighet & entreprenad
  • Kommersiella avtal
  • Skadestånd

Hela processen igenom kommer vi att uppdatera, vägleda och ge råd baserat på väl genomtänkta rättsutredningar och strategiska överväganden.

Vi jobbar resultatinriktat med fokus på effektivisering och tillgänglighet, för att på ett smidigare och kostnadseffektivare sätt leverera juridiska tjänster till varje enskild klient.

Boka juridisk konsultation via formuläret nedan

Våra andra rättsområden