Våra priser

Priser

Avtal, rådgivning och representation

Vi arbetar utifrån den av Regeringen årligen fastställda rättshjälpstaxan som för år 2019 är 1 380 kronor per timme exkl. moms. Tidspillan: 1 265 kr. Du får hjälp av en av våra eminenta biträdande jurister och arbetet kontrolleras av vår chefsjurist. Vi tar betalt löpande per timme för våra tjänster. Detta medför att priserna varierar beroende på ärendets omfattning och svårighetsgrad. Du meddelas och uppdateras fortlöpande om tidsåtgång och kostnader. Dessutom hjälper vi dig att ansöka om rättshjälp och rättsskydd om det
är aktuellt.

Enklare juridik

För dig som har ett enklare ärende kan du få juridisk hjälp för 1080 kronor per timme exkl. moms. Du får hjälp av våra talangfulla juniora biträdande jurister. Vi kan stoltsera med att vi anställer de största talangerna universiteten har att erbjuda. Arbetet kontrolleras av våra biträdande jurister.

Komplex juridik, skiljeförfaranden och internationella tvister

För dig som står inför komplicerade juridiska frågor erbjuder vi lösningar för 2 780 kronor per timme exkl. moms. Du får hjälp av erfarna experter med lång erfarenhet.

Utbildning och föreläsning

Med stor internationell erfarenhet från att hålla utbildningar och föreläsningar kan vi erbjuda dig denna tjänst för 7 500 kronor per timme inklusive moms.

Rättsskydd

Vad är Rättsskydd?

När du behöver juridisk hjälp finns ofta möjlighet att bekosta detta genom att ansöka om rättsskydd via din hemförsäkring. Observera att många försäkringsbolag kräver att du tecknat försäkringen minst 1 år innan du ansöker om rättsskydd. Rättsskyddet brukar täcka ca åttio procent av ombudskostnaderna i processen. Efter att du valt oss som ditt ombud och signerat fullmakt är det vi på D.E.R. Juridik som gör en ansökan om rättsskydd till ditt försäkringsbolag.
Skulle din tvist dras inför rätta och du förlorar i domstol ersätter försäkringsbolaget i regel även motpartens rättegångskostnader.
Om du saknar möjlighet till rättsskydd via din hemförsäkring kan du i vissa fall ansöka om rättshjälp via rättshjälpsmyndigheten.

Rättshjälp

Vad är Rättshjälp?

Rättshjälp är en statlig ersättning som kan täcka dina kostnader för juridisk hjälp. Rättshjälpen kan bland annat täcka kostnader för att anlita jurist. Rättshjälpsmyndigheten ansvarar för att pröva ansökningar. Vid pågående tvist är det i stället domstolen som prövar frågan om rättshjälp. 

Vem kan få rättshjälp?

  1. För att få rättshjälp får inte det ekonomiska underlaget överstiga 260 000 kr per år. Det ekonomiska underlaget är summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder.
    1. Du får dra av 15 000 kronor per år för varje minderårigt barn som du är underhållsskyldigt till, dock högst 75 000 kronor per år.
  2. Dessutom krävs att tvisten inte överstiger ett halvt basbelopp (basbeloppet år 2019 är 46 500 kr).
  3. Rättshjälp beviljas inte för bland annat bouppteckning, äktenskapsförord, testamente eller bodelning. Rättshjälp beviljas inte heller i angelägenheter där hjälp genom offentlig försvarare eller offentligt biträde kan komma i fråga.
  4. Om du har försäkring med rättsskydd, till exempel genom hemförsäkring, ska istället den utnyttjas.

Om du beviljas rättshjälp ska du löpande under ärendets gång betala en rättshjälpsavgift. Rättshjälpsavgiften uppgår till en procentuell andel av den totala kostnaden för ditt juridiska ombud. Resterande kostnad, upp till ett visst maxbelopp, betalas av staten. Rättshjälpsavgiften varierar mellan 2-40% beroende på ditt ekonomiska underlag.

0 kr -50 000 kr = 2 %
50 000 kr-100 000 kr = 5 %
100 000 kr-120 000 kr = 10 %
120 000 kr-150 000 kr = 20 %
150 000 kr-200 000 kr = 30 %
200 000 kr – 260 000 kr = 40 %

I vissa mål kan man bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader om man förlorar tvisten. Rättshjälpen täcker inte partens rättegångskostnader.

Vi kan hjälpa till

När du vänder dig till D.E.R. Juridik undersöker vi tillsammans om du har en försäkring som kan användas eller om du är berättigad rättshjälp. Vi kan även hjälpa med ansökan och kontakter med försäkringsbolag eller Rättshjälpsmyndigheten.

Vill du hjälp?

kontakt@derjuridik.se
·  Mån – Fre 09:00-17:00

Medarbetare