Grupp grön

Verksamhetsområden

Kontakta oss

 

 

 

 

Bolagsrätt

Bolagsrätt är den juridik som styr alla typer av associationer som aktiebolag, föreningar, handelsbolag samt kommanditbolag, stiftelser och joint-ventures. Inom bolagsrätten uppkommer ofta frågor om emission, bolagsstämma, årsstämma, compliance, styrelsefrågor och bolagsstyrning. Vidare kan tvister uppstå mellan olika personer inom bolagets ledning, mellan bolaget och styrelseledamot eller aktieägare och även mer generellt kring frågor om hur ett företag ska styras.

Bolagsrätten tangerar även aktieägarfrågor inom ramen för bildande av bolag, omstruktureringar och transaktionsfrågor.

Vi kan hjälpa dig eller ditt företag med alla frågor inom bolagsrätten. Exempel på frågor vi löpande hanterar och lämnar rådgivning avseende är:

  • Bildande, omstrukturering och avveckling av bolag
  • Företrädaransvar för styrelser
  • Compliance
  • Emissioner
  • Årsstämmor, bolagsstämmor och föreningsstämmor
  • Tvistlösning mellan företrädare, bolag och företrädare eller dylikt

Vår rådgivning till klienter är strategisk och tar ett helhetsperspektiv på dina frågor. Byrån har omfattande erfarenhet av att biträda bolag och dess företrädare vid komplexa frågeställningar inom bolagsrätten. Vi har gett stöd i alla delar av ett bolags liv, från bildandet till en avveckling av verksamheten. Våra jurister har även anförtrotts styrelseuppdrag i bolagsstyrelser.

DER Juridik kan även biträda med administrativa bolagsrättsliga frågor såsom att agera ordförande vid stämmor, hantera bolagsdokumentation, upprätta nödvändiga handlingar till myndigheter och administrera stiftelser. Vi har stor erfarenhet av att hjälpa internationella klienter att administrera och hantera sina svenska dotterbolag eller filialer.

Andra verksamhetsområden

Välkommen att kontakta oss direkt eller via vårt kontaktformulär

Kontakta oss genom att skicka in din förfrågan via vårt formulär

Namn(Obligatoriskt)

Våra kontaktuppgifter

 

Lilla Nygatan 14
111 28 Stockholm

Visa på karta

+46 76 822 70 08
kontakt@derjuridik.se