Grupp grön

Verksamhetsområden

Kontakta oss

 

 

 

 

Entreprenad och fastighetsrätt
 

DER Juridik erbjuder fullservice inom samtliga entreprenad- och fastighetsrelaterade ärenden.

Entreprenadrätten är ett rättsområde som hanterar komplexa frågor och avtalsrelationer mellan olika parter inom främst bygg- och infrastruktursektorerna. Entreprenadrätt kan omfatta allt från ett litet husbygge till stora infrastrukturprojekt såväl nationellt som internationellt.

Fastighetsrätten delar man normalt in i två delområden; den allmänna fastighetsrätten och den speciella fastighetsrätten. Områden inom den allmänna fastighetsrätten avser köp av fastighet, nyttjanderätt, överlåtelser, ägande och arrende av fastigheter. Juridiska frågor som ofta uppkommer är exempelvis panträtt, bolagisering av fastigheter, fel i fastigheter, formkrav och hyresavtal. Den speciella fastighetsrätten delas upp i mark- och miljörätt. Exempelvis kan spörsmål inom den speciella fastighetsrätten behandla fastighetsbildning kopplat till lantmäteriet, bygglovsfrågor, detaljplaner, vägrätt och infrastruktur.

Vi biträder våra klienter med rådgivning inom bland annat:

 • Fastighetsförsäljning
 • Paketering av fastigheter
 • Nyttjanderätter som hyra och arrende
 • Fastighetsutveckling
 • Joint Ventures
 • Fastighetsfinansiering
 • Miljörätt
 • Entreprenad- och fastighetsrättsliga tvister
 • Bygglov och detaljplanefrågor
 • Fel i entreprenad
 • Fel i fastighet

Våra klienter utgörs av olika aktörer inom entreprenad- och fastighetsbranschen. Vi bistår således med rådgivning till privatpersoner, företag och kommuner. Vår rådgivning är strategisk och vi hjälper våra klienter att ta ett helhetsperspektiv när de planerar sin affär eller löser sin tvist. DER Juridik kan hjälpa dig med allt från fastighetsbildning, till försäljning, avtalsgranskning, entreprenadprojekt och tvist.

Andra verksamhetsområden

Välkommen att kontakta oss direkt eller via vårt kontaktformulär

Kontakta oss genom att skicka in din förfrågan via vårt formulär

Namn(Obligatoriskt)

Kontaktuppgifter

 

Lilla Nygatan 14
111 28 Stockholm

Visa på karta

+46 76 822 70 08
kontakt@derjuridik.se