Entreprenad

Kontakta oss

 

Entreprenad

Entreprenadrätten är ett rättsområde som hanterar komplexa frågor och avtalsrelationer mellan olika parter inom främst bygg- och infrastruktursektorerna. Entreprenadrätt kan omfatta allt från ett litet husbygge till stora infrastrukturprojekt såväl nationellt som internationellt.

Juridiken inom området bygger till stora delar på branschspecifika standardavtal – AB 04, ABT 06, ABK 09, ABM 07 med flera. Inom ramen för avtalen används även handlingar som mängdbeskrivningar, AMA, AF med mera. Avtalen är därför i många fall omfattande och kan bestå av hundratals sidor, ofta i flera olika versioner. Därtill tillkommer andra handlingar som har betydelse såsom dagböcker och besiktningsutlåtanden. Ytterligare en omständighet som bidrar till komplexiteten är att det ofta är ett stort antal aktörer som är inblandade i byggprojekt. Till exempel kan olika underentreprenörer i sin tur ha sina egna underentreprenörer på en byggarbetsplats. Vanliga tvistefrågor som behöver hanteras löpande är exempelvis frågor om hinder, fel i entreprenad, dröjsmål, ÄTA-arbeten och försenade betalningar.

DER Juridik erbjuder dig strategisk rådgivning under alla delar av ett entreprenadprojekt. Våra klienter inom entreprenadrätten sträcker sig från privatpersoner, till bolag, till offentliga aktörer. Vi stödjer beställare vid upphandling av ett projekt och entreprenörer vid anbud i projekt. Vi kan ta fram, bearbeta och granska såväl upphandlingsunderlag som anbud. När projekt pågår så stödjer vi parter vid problem som kan uppkomma såsom exempelvis utebliven betalning, beställning av ÄTA-arbeten, dröjsmål, förändrade omständigheter eller fel.

Om problem skulle uppstå som inte kan lösas mellan parterna så har vi god erfarenhet av att driva komplicerade entreprenadstvister i såväl allmän domstol som genom skiljeförfaranden.

Vi som arbetar med entreprenad

Andra verksamhetsområden

Välkommen att kontakta oss direkt eller via vårt kontaktformulär

Kontakta oss genom att skicka in din förfrågan via vårt formulär

Namn(Obligatoriskt)

Kontaktuppgifter

 

Lilla Nygatan 14
111 28 Stockholm

Visa på karta

+46 76 822 70 08
kontakt@derjuridik.se