Internationella skiljeförfaranden

Kontakta oss

 

Internationella skiljeförfaranden

I en globaliserad värld där handel, affärsavtal och investeringar ofta involverar parter från olika jurisdiktioner är internationella skiljeförfaranden ett värdefullt verktyg för tvistlösning. Valet av tvistlösning genom internationella skiljeförfaranden är oftast förknippat med dess fördelar. Många gånger är skiljeförfaranden snabbare, billigare och mer flexibelt än en domstolsprocess. Detta i synnerhet om parterna använder sig av så kallade snabbförfaranden. Dessutom är processen inte offentlig och ofta sekretessbelagt. I skiljeförfaranden avgörs målen av experter på området, så kallade skiljedomare. Den främsta fördelen med processen är att skiljedomen är verkställbar i de flesta länderna i världen.

Beroende på vad skiljeförfarandet grundas på kan det ha olika former. Skiljeförfaranden grundade på avtal benämns som konventionella skiljeförfaranden. Det är den vanligaste typen vad avser kommersiella tvisteföremål. Skiljeförfaranden som istället är grundade på lag benämns som legala skiljeförfaranden. Därutöver kan skiljeförfaranden grundas på folkrättsliga traktat och bilaterala eller multilaterala investeringsskyddsavtal. Våra jurister specialiserar sig på samtliga former av skiljeförfaranden och har en särskild expertis inom internationella skiljeförfaranden.

Vår expertis

På DER Juridik har vi en gedigen erfarenhet av gränsöverskridande tvistelösning och i synnerhet internationella skiljeförfaranden. Våra jurister har framgångsrikt företrätt både nationella och internationella klienter i internationella skiljeförfaranden. Vi hanterar skiljeförfaranden vid bland annat Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC), Internationella Handelskammaren (ICC), The Finland Arbitration Institute (FAI), The London Court of International Arbitration (LCIA) och International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Vi hanterar även så kallade ad hoc förfaranden, till exempel enligt UNCITRAL:s skiljedomsregler.

Våra jurister är specialiserade på att hantera komplexa kommersiella tvister liksom investeringstvister. På DER Juridik är vi väl insatta i internationella rättsliga och affärsmässiga frågor. Många av våra jurister besitter stor kunskap om andra länders rättsordningar och är flerspråkiga. Vi håller utbildningar inom skiljedomsrätt och internationell handelsrätt för både klienter och studenter vid universitet i Sverige, USA, England och Indien. Våra jurister har även publicerat artiklar i juridiska tidskrifter och forskat i området. På DER Juridik har vi således en unik kombination av teori och praktik vilket gör oss till en ledande byrå inom internationella skiljeförfaranden. Dessutom har DER Juridik partnerskap och samarbeten över hela världen och är därför fullt rustade att hantera även mycket stora internationella tvister.

Vi skiljer oss från de konventionella storbyråerna genom att erbjuda specialiserad och skräddarsydd rådgivning och representation i tvistens alla stadier. För oss står kvaliteten och den personliga insatsen som vi kan erbjuda våra klienter alltid i centrum. Därför anpassar vi våra strategier efter klientens mål och specifika behov. Det innebär att vi stundtals bär delar av den ekonomiska risken tillsammans med vår klient. Du kan läsa mer om det här.

Hur vi kan hjälpa dig

För oss är det viktigt att uppnå en lösning som är i våra klienters bästa intresse och som skyddar deras rättigheter och ekonomiska intressen.

Varje internationellt skiljeförfarande är unikt. Därför börjar vi varje ärende med en noggrann analys och genomgång av klientens behov och målsättning innan vi sätter upp en strategi.

Oavsett tvistens omfattning och karaktär är vi på DER Juridik alltid redo att möta de utmaningar som våra klienter står inför. När du väljer DER Juridik får du inte bara tillgång till vår erfarenhet och expertis utan även en personlig och dedikerad ansats. Genom hela processen kommer vi att uppdatera, vägleda och ge råd baserat på väl genomtänkta rättsutredningar och strategiska överväganden. Vi erbjuder noggrannhet, hängivenhet och resultat.

Vi ser fram emot att tillvarata dina intressen!

Vi som arbetar med
internationella skiljeförfaranden

Andra verksamhetsområden

Välkommen att kontakta oss direkt eller via vårt kontaktformulär

Kontakta oss genom att skicka in din förfrågan via vårt formulär

Namn(Obligatoriskt)

Kontaktuppgifter

 

Lilla Nygatan 14
111 28 Stockholm

Visa på karta

+46 76 822 70 08
kontakt@derjuridik.se

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på DER Juridik AB, orgnr. 559172-1898 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata