Internationella skiljeförfaranden

Kontakta oss

 

Internationella skiljeförfaranden

I en globaliserad värld där handel, affärsavtal och investeringar ofta involverar parter från olika jurisdiktioner är internationella skiljeförfaranden ett värdefullt verktyg för tvistlösning. Valet av tvistlösning genom internationella skiljeförfaranden är oftast förknippat med dess fördelar. Många gånger är skiljeförfaranden snabbare, billigare och mer flexibelt än en domstolsprocess. Detta i synnerhet om parterna använder sig av så kallade snabbförfaranden. Dessutom är processen inte offentlig och ofta sekretessbelagt. I skiljeförfaranden avgörs målen av experter på området, så kallade skiljedomare. Den främsta fördelen med processen är att skiljedomen är verkställbar i de flesta länderna i världen.

Beroende på vad skiljeförfarandet grundas på kan det ha olika former. Skiljeförfaranden grundade på avtal benämns som konventionella skiljeförfaranden. Det är den vanligaste typen vad avser kommersiella tvisteföremål. Skiljeförfaranden som istället är grundade på lag benämns som legala skiljeförfaranden. Därutöver kan skiljeförfaranden grundas på folkrättsliga traktat och bilaterala eller multilaterala investeringsskyddsavtal. Våra jurister specialiserar sig på samtliga former av skiljeförfaranden och har en särskild expertis inom internationella skiljeförfaranden.

Vår expertis

På DER Juridik har vi en gedigen erfarenhet av gränsöverskridande tvistelösning och i synnerhet internationella skiljeförfaranden. Våra jurister har framgångsrikt företrätt både nationella och internationella klienter i internationella skiljeförfaranden. Vi hanterar skiljeförfaranden vid bland annat Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC), Internationella Handelskammaren (ICC), The Finland Arbitration Institute (FAI), The London Court of International Arbitration (LCIA) och International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Vi hanterar även så kallade ad hoc förfaranden, till exempel enligt UNCITRAL:s skiljedomsregler.

Våra jurister är specialiserade på att hantera komplexa kommersiella tvister liksom investeringstvister. På DER Juridik är vi väl insatta i internationella rättsliga och affärsmässiga frågor. Många av våra jurister besitter stor kunskap om andra länders rättsordningar och är flerspråkiga. Vi håller utbildningar inom skiljedomsrätt och internationell handelsrätt för både klienter och studenter vid universitet i Sverige, USA, England och Indien. Våra jurister har även publicerat artiklar i juridiska tidskrifter och forskat i området. På DER Juridik har vi således en unik kombination av teori och praktik vilket gör oss till en ledande byrå inom internationella skiljeförfaranden. Dessutom har DER Juridik partnerskap och samarbeten över hela världen och är därför fullt rustade att hantera även mycket stora internationella tvister.

Vi skiljer oss från de konventionella storbyråerna genom att erbjuda specialiserad och skräddarsydd rådgivning och representation i tvistens alla stadier. För oss står kvaliteten och den personliga insatsen som vi kan erbjuda våra klienter alltid i centrum. Därför anpassar vi våra strategier efter klientens mål och specifika behov. Det innebär att vi stundtals bär delar av den ekonomiska risken tillsammans med vår klient. Du kan läsa mer om det här.

Hur vi kan hjälpa dig

För oss är det viktigt att uppnå en lösning som är i våra klienters bästa intresse och som skyddar deras rättigheter och ekonomiska intressen.

Varje internationellt skiljeförfarande är unikt. Därför börjar vi varje ärende med en noggrann analys och genomgång av klientens behov och målsättning innan vi sätter upp en strategi.

Oavsett tvistens omfattning och karaktär är vi på DER Juridik alltid redo att möta de utmaningar som våra klienter står inför. När du väljer DER Juridik får du inte bara tillgång till vår erfarenhet och expertis utan även en personlig och dedikerad ansats. Genom hela processen kommer vi att uppdatera, vägleda och ge råd baserat på väl genomtänkta rättsutredningar och strategiska överväganden. Vi erbjuder noggrannhet, hängivenhet och resultat.

Vi ser fram emot att tillvarata dina intressen!

Vi som arbetar med
internationella skiljeförfaranden

Andra verksamhetsområden

Välkommen att kontakta oss direkt eller via vårt kontaktformulär

Kontakta oss genom att skicka in din förfrågan via vårt formulär

Namn(Obligatoriskt)

Kontaktuppgifter

 

Lilla Nygatan 14
111 28 Stockholm

Visa på karta

+46 76 822 70 08
kontakt@derjuridik.se