Offentlig upphandling

Kontakta oss

 

Offentlig upphandling

När offentliga aktörer ska köpa in varor, tjänster eller byggentreprenader tillämpas reglerna om offentlig upphandling. Den upphandlingsrättsliga regleringen har sitt ursprung i EU och är i svensk rätt implementerad genom lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). Bestämmelserna i de nämnda lagarna reglerar hur offentliga aktörer ska gå till väga när de vill genomföra sina inköp. Förfarandet går till på så sätt att den upphandlande parten (ofta en kommun eller landsting), som vill köpa in något, upprättar och publicerar ett anbudsunderlag och sedan får privata aktörer lämna sina anbud.

Reglernas syfte är huvudsakligen att främja en sund konkurrens mellan olika anbudsgivare och att garantera att medborgarnas skattepengar används på bästa möjliga sätt.

Olika typer av frågeställningar kan aktualiseras inom området. Nedan följer några exempel DER Juridik kan bistå såväl upphandlande myndigheter som privata anbudsgivare med juridisk rådgivning på området. Till exempel kan vi hjälpa er verksamhet med:

  • Att ta fram, granska och bearbeta upphandlingsdokument
  • Stöd i att upprätta ett anbud
  • Rådgivning vid avtalets genomförande
  • Hantering av olika tvister som kan uppstå inom ramen för avtalsrelationen
  • Att ansöka om överprövning av en upphandling

DER Juridik har en gedigen erfarenhet av att biträda klienter i offentliga upphandlingar. Byrån har på ett framgångsrikt sätt företrätt privata aktörer i att vinna upphandlingar och även vinna framgång i frågor om överprövning. Vårt arbetssätt är alltid strategiskt och i vårt arbete beaktar vi alltid den större bilden för klienten.

Vi som arbetar med offentlig upphandling

Andra verksamhetsområden

Välkommen att kontakta oss direkt eller via vårt kontaktformulär

Kontakta oss genom att skicka in din förfrågan via vårt formulär

Namn(Obligatoriskt)

Kontaktuppgifter

 

Lilla Nygatan 14
111 28 Stockholm

Visa på karta

+46 76 822 70 08
kontakt@derjuridik.se